APEKOPIERINGER

 

ER DET LOV Å HEKLE APER ELLER ANDRE DYR SOM LIGNER KAY BOJESENS DESIGN?

Vi er så glade for at så mange deler kjærligheten til Kay Bojesens ikoniske designunivers! Kay Bojesens familie og Rosendahl Design Group ser de heklede dyrene som en hyllest til designen, og derfor tillater vi – som et unntak – at de lages til privat bruk. De må imidlertid ikke under noen omstendigheter selges eller på andre måter utnyttes kommersielt.

 

ER DET TILLATT Å SELGE KOPIER AV KAY BOJESENS DESIGNER – INKLUDERT BÅDE HEKLEDE, BRODERTE, TREDREIDE OG MALTE KOPIER?

Kay Bojesens verker er beskyttet av opphavsrett, og disse rettighetene tilhører Kay Bojesens barnebarn. Rettighetene til kommersiell utnyttelse er lisensiert til Rosendahl Design Group A/S, som er forpliktet til å verne om rettighetene og de ikoniske designene på vegne av og i respekt for familien. Vi kan derfor ikke tillate at det selges kopier av Kay Bojesens design, uansett om de er heklet, brodert, dreid i tre, malt eller fremstilt i andre materialer, fordi det krenker våre rettigheter, og vi har et stort ønske om å verne om Kay Bojesens originalitet, passe på hans verker og sørge for at de også i fremtiden fremstår akkurat slik han i sin tid designet dem. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at eksemplarproduksjon (i et hvilket som helst materiale) med planer om salg, utgjør en krenkelse av vår opphavsrett og at dette kan rettsforfølges.

abekopering, Kay Bojesen, Kongelig hofleverandør, træfigurer, abe hvid baggrund med skygge, stor abe, lille abe, mellem abe, træabe, abefigur, abekopering
abekopering, Kay Bojesen, træfigurer, mellem abe, træabe, abefigur, abekopering

 

ER DET LOV Å DELE HEKLEOPPSKRIFTER PÅ KOPIER AV KAY BOJESENS DESIGN PÅ HJEMMESIDER OG PÅ SOSIALE MEDIER?

Vi synes det er gøy, og det sier mye om Kay Bojesens brede påvirkningskraft at det blir laget hekleoppskrifter på bakgrunn av hans verker, og at de i stor stil deles på sosiale medier. Vi velger å anse dette som en hyllest til Kay Bojesens ikoniske design. Derfor tillater vi at hekleoppskrifter fortsatt deles, slik at det kan holdes liv i heklenålene. Men vi må understreke at det ikke er tillatt å utnytte dem kommersielt.

 

ER DET TILLADT AT SÆLGE HÆKLEOPSKRIFTER PÅ KOPIER AF KAY BOJESENS DESIGNS?

Kay Bojesens verker er beskyttet av opphavsrett, og disse rettighetene tilhører Kay Bojesens familie. Rettighetene til kommersiell utnyttelse er lisensiert til Rosendahl Design Group A/S, som er forpliktet til å verne om rettighetene og de ikoniske designene på vegne av familien.

Vi kan derfor ikke tillate at det selges oppskrifter på heklede kopier av Kay Bojesens design, fordi det krenker våre rettigheter, og vi har et stort ønske om å verne om Kay Bojesens originalitet, passe på hans verker og sørge for at de også i fremtiden fremstår akkurat slik han i sin tid designet dem.

HVA MENES DET MED AT KAY BOJESENS VERKER ER BESKYTTET AV OPPHAVSRETTEN?

Kay Bojesens verker er beskyttet av opphavsrett i henhold til lover om opphavsrett. Det betyr at eksemplarproduksjon og – ikke minst – kommersiell utnyttelse ikke er tillatt uten forutgående skriftlig tillatelse fra Kay Bojesens familie og Rosendahl Design Group A/S (som er lisenstaker). Krenkelse av opphavsretten kan rettsforfølges.
Familien Bojesen og Rosendahl Design Group ønsker naturligvis å verne om originaliteten i Kay Bojesens design, passe på hans verker og sørge for at de også i fremtiden fremstår som fra hans hånd i riktig kvalitet og i riktig ånd.

 

KAY BOJESENS APE ER DESSUTEN BESKYTTET AV VAREMERKEREGISTRERING I EU – HVA BETYR DET?

Kay Bojesens ape er beskyttet av 3D-varemerkeregistrering i EU, noe som betyr at akkurat dette produktet har en ekstra beskyttelse i tillegg til opphavsretten. Varemerkeregistreringen betyr at produktets utforming, utseende og design utgjør et varemerke i seg selv. Kommersiell utnyttelse av kopier utgjør en krenkelse av våre varemerkerettigheter og kan rettsforfølges.

 

HVA ER KONSEKVENSENE AV Å SELGE KOPIER AV OG OPPSKRIFTER PÅ KAY BOJESENS DESIGN?

Rettighetene til Kay Bojesens design tilhører hans barnebarn som har lisensiert den kommersielle utnyttelsen til Rosendahl Design Group A/S under merkevaren: Kay Bojesen Denmark. Det er derfor Rosendahl Design Group A/S som har en plikt til å håndheve rettighetene til Kay Bojesens design på vegne av hans familie, for å verne om originaliteten i hans design, passe på hans verker og sørge for at de også i fremtiden vil fremstå som fra hans hånd i riktig kvalitet. Derfor kan konsekvensen av uautorisert utnyttelse av opphavs- og varemerkerettigheter bli rettsforfulgt og gjort erstatningspliktig overfor både Kay Bojesens barnebarn og Rosendahl Design Group A/S. Familien Bojesen har også krav på royalties ved salg av produkter basert på Kay Bojesens verker, noe som også gjelder tredreide kopier og heklede kopier av dyrene.

abekopering, Kay Bojesen, træfigurer, træabe, abefigur, abekopering, må man sælge aben?
Siden 1930

Dansk design

Kay Bojesen ansett som et av de store designnavnene i Danmark, og hans kunsthåndverk er blant de mest etterspurte av dansk design.

KAY BOJESEN

Finn forhandler

Flere butikker i Norge forhandler produktene våre. Finn en i nærheten av deg.

VI BRUKER COOKIES X